Tiếng Việt | English  Mẫu đăng ký | Đăng ký | Đăng nhập
 1. Trang chủ
 2. Dịch vụ
 3. Trưng bày sản phẩm
 4. Bản tin BIZINFO
Trang chủ
 1. Khảo sát thông tin thị trường trên thế giới phục vụ xuất khẩu
 2. Khảo sát thông tin thị trường trong nước phục vụ các đối tác, tổ chức quốc tế
 3. Trả lời các hỏi hàng liên quan đến các mặt hàng xuất nhập khẩu trưng bày trên cổng thông tin bizinfo.vn
 4. Nhận hộ đơn đặt hàng trực tuyến cho các thành viên
 5. Tổ chức trưng bày sản phẩm cho các thành viên
 6. Quảng bá thành viên và sản phẩm trên các bản tin kinh doanh
 7. Cung cấp thông tin về pháp luật, chính sách, cơ chế, quy trình của các nước xuất/nhập khẩu theo yêu cầu

Các yêu cầu xin gửi về bizinfo@itb.com.vn hoặc liên lạc trực tiếp với nhóm nòng cốt của chúng tôi.


Doanh nghiệp muốn trưng bày sản phẩm trên cổng thông tin này:

 1. Đăng ký để trở thành thành viên của cổng;
 2. Sử dụng các công cụ phần mềm để trưng bày sản phẩm trên cổng; 

Bản tin về kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chú trọng vào lĩnh vực xuất khẩu.


Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam