Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
LeVanLoi'log, ⌚ 2013-12-24
***
☕ Nhàn đàm ICT: Merry Christmas & Happy Birthday to ICT-VNers!
Tác giả: Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 24-12-2013.

Dear các anh/chị

 

Xin cảm ơn Chủ tịch Diễn đàn (anh Nguyễn Ngọc Bình) & VNPT (anh Nguyễn Minh Dân) đã tổ chức buổi sinh nhật ICT-VN 10 tuổi và đón Giáng sinh vui tươi, an lành!

 

Em xin giơ tay phát biểu _/*~ :-)

 

10 tuổi gắn với 10 điều ước:

 

1 => industry.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn một nền công nghiệp & dịch vụ ICT "mạnh";

 

2=> textbook.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn một nhà xuất bản sách giáo khoa trực tuyến;

 

3=> healthcare.ict-vn:  Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn hệ thống chăm sóc sức khỏe trực tuyến dành cho tất cả các lứa tuổi;

 

4=> sports.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn nền thể thao đỉnh cao định hướng châu lục và thế giới;

 

5=> business.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh;

 

6=> apps.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn kho ứng dụng của diễn đàn 50% apps miễn phí và 50% thu phí với tỷ lệ: ICT-VN: 20% và người viết apps: 80%;

 

7=> climate_change.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn các giải pháp chống biến đổi khí hậu;

 

8=> smart_traffic.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn hệ thống giao thông thông minh (áp dụng các giải pháp của CADPRO);

 

9=> open_knowledge.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn hệ thống tri thức mở ứng dụng các giải pháp của VFOSSA và School@net;

 

10=> venture_capital.ict-vn: Diễn đàn sẽ thảo luận và tư vấn một quỹ đầu tư mạo hiểm, lấy tiền lời để tổ chức sinh nhật lần thứ 15 đi ngao du ở Hoa Kỳ và các nước ký hiệp định TPP.

 

:-)

 

Chú ý: với quy định mới của ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) thì chúng ta có thể đăng ký domain .ICT-VN