Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
DeepMind
DeepMind Technologies is a British artificial intelligence subsidiary of Alphabet Inc. and research laboratory founded in September 2010. DeepMind was acquired by Google[4] in 2014. The company is based in London, with research centres in Canada,[5] France,[6] and the United States. In 2015, it became a wholly owned subsidiary of Alphabet Inc, Google's parent company.
-
Google DeepMind là một công ty trí tuệ nhân tạo của Anh được thành lập vào tháng 9 năm 2010 với tên DeepMind Technologies. Công ty được đổi tên khi nó đã được Google mua lại vào năm 2014.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2022-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-10-04

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-speech 🗎→🔈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-07-30

☕ Nhàn đàm ICT: Protein Structure Prediction 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem