Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 

👋 Welcome to BIL'log

Xin chào! Mình là Lê Văn Lợi. Đây là trang blog cá nhân với tựa đề "Business Information Learning" ghi chép lại những gì mình đọc được từ các bài báo khoa học - công nghệ. 

 » 

☕ Nhàn đàm S&T: Gene Editing 🧬

2023-01-20 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
① Đề dẫn
② Nguyên lý chỉnh sửa gen bằng phương pháp CRISPR-Cas9
③ Về thiết kế RNA dẫn đường (guide RNA)
⇨ Đọc thêm


☕ Nhàn đàm ICT: NFT (Non-Fungible Token)

2022-12-30 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
① Blockchain
② Cryptocurrency wallet (ví tiền ảo)
③ Smart contract
④ NFT (Non-Fungible Token)
⑤ Làm thế nào để tạo ra NFT?


☕ Nhàn đàm ICT: Speech_To_Text++ 🗣→🗎

2022-10-30 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Vì sao đặt tiêu đề là Speech_To_Text++?
① Reminders
② Wav2vec: Pre-training: mã hóa “sóng âm thanh lời nói” thành “véc-tơ”
③ Whisper: huấn luyện Speech_To_Text với nhãn trôi nổi trên Internet
④ Trải nghiệm Speech_To_Text


☕ Nhàn đàm ICT: James Webb Space Telescope 🔭

2022-09-23 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Đài thiên văn Webb hiện nay đang ở đâu?
① Đài thiên văn Webb nhìn thấy vũ trụ bằng cách nào?
② Liên lạc giữa mặt đất với đài thiên văn Webb được thực hiện như thế nào?
③ Ảnh của Webb được tạo ra bằng cách nào?
④ Dự án JWST phức tạp đến cỡ nào?
⑤ Nhìn về tương lai
⑥ Trải nghiệm ảnh với đài thiên văn Webb


☕ Nhàn đàm ICT: DNA sequencing 🧬

2022-08-27 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn
① Chiều dài gen?
② Độ phức tạp của DNA sequencing
③ Nguyên lý hoạt động của DNA sequencing
④ De novo sequencing vs. resequencing
⑤ Tương lai của DNA sequencing?
⑤++ Nhìn ra ngoài Vũ trụ

 »