Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 

👋 Welcome to BIL'log

Xin chào! Mình là Lê Văn Lợi. Đây là trang blog cá nhân với tựa đề "Business Information Learning" ghi chép lại những gì mình đọc được từ các bài báo khoa học - công nghệ. 

 » 

☕ Nhàn đàm ICT: Speech_To_Text++ 🗣→🗎

2022-10-30 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Vì sao đặt tiêu đề là Speech_To_Text++?
① Reminders
② Wav2vec: Pre-training: mã hóa “sóng âm thanh lời nói” thành “véc-tơ”
③ Whisper: huấn luyện Speech_To_Text với nhãn trôi nổi trên Internet
④ Trải nghiệm Speech_To_Text


☕ Nhàn đàm ICT: James Webb Space Telescope 🔭

2022-09-23 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Đài thiên văn Webb hiện nay đang ở đâu?
① Đài thiên văn Webb nhìn thấy vũ trụ bằng cách nào?
② Liên lạc giữa mặt đất với đài thiên văn Webb được thực hiện như thế nào?
③ Ảnh của Webb được tạo ra bằng cách nào?
④ Dự án JWST phức tạp đến cỡ nào?
⑤ Nhìn về tương lai
⑥ Trải nghiệm ảnh với đài thiên văn Webb


☕ Nhàn đàm ICT: DNA sequencing 🧬

2022-08-27 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn
① Chiều dài gen?
② Độ phức tạp của DNA sequencing
③ Nguyên lý hoạt động của DNA sequencing
④ De novo sequencing vs. resequencing
⑤ Tương lai của DNA sequencing?
⑤++ Nhìn ra ngoài Vũ trụ


☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Image Generation 🗎→🖼

2022-06-17 · Lê Văn Lợi
-
Chủ đề tôi xin phép đàm luận cùng anh/chị lần này là Text-to-Image Generation (Tạo hình ảnh từ văn bản). Nói theo một cách khác cho dễ hình dung: chúng ta “vẽ” tranh, ảnh - không phải bằng bút vẽ - mà chúng ta “vẽ” bằng một “đoạn văn”:

“đoạn văn” → [mô hình] → “hình ảnh”

Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn
① Tổng quan
② CLIP (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
③ DALL·E (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
④ DALL·E 2 (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
⑤ Trải nghiệm với DALL·E mini
-


☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░

2022-03-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 27-03-2022.
-
Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn.
① OpenAI Codex.
② AlphaCode.
➡ Thể lệ thi.
➡ Cách tiếp cận.
➡ Máy đi thi.
Đọc thêm ⇛
➡ Code Generation.
➡ GitHub Copilot.

 »