Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Broadband | Băng thông rộng
In telecommunications, broadband is wide bandwidth data transmission which transports multiple signals at a wide range of frequencies and Internet traffic types, that enables messages to be sent simultaneously, used in fast internet connections. The medium can be coaxial cable, optical fiber, wireless Internet (radio), twisted pair or satellite.
-
Trong viễn thông, băng thông rộng là một đường truyền dữ liệu mà cho phép truyền nhiều tín hiệu và nhiều đường cùng lúc. Đường dẫn truyền có thể là cáp đồng trục, cáp quang, radio hoặc cáp xoắn đôi.

Trong bối cảnh truy cập Internet, băng thông rộng được sử dụng chỉ bất kỳ phương pháp truy cập Internet tốc độ cao nào luôn luôn kết nối và nhanh hơn truy cập quay số trên các dịch vụ analog cổ điển hoặc ISDN và PSTN.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2020-06-23

☕ Nhàn đàm ICT: Space Broadband Internet ⏸ - Lê Văn Lợi ☛ Xem