Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Satellite | Vệ tinh
In the context of spaceflight, a satellite is an object that has been intentionally placed into orbit. These objects are called artificial satellites to distinguish them from natural satellites such as Earth's Moon.
-
Một vệ tinh nhân tạo hay gọi ngắn gọn là vệ tinh, là bất kỳ 1 vật thể nào do con người chế tạo nên quay quanh 1 vật thể khác.

Cần phân biệt với vệ tinh tự nhiên, ví dụ mọi vật thể thuộc Hệ Mặt Trời gồm cả Trái Đất, đều là vệ tinh tự nhiên của Mặt Trời; hoặc vệ tinh tự nhiên của Trái Đất là Mặt Trăng.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2020-06-23

☕ Nhàn đàm ICT: Space Broadband Internet ⏸ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-12-27

☕ Nhàn đàm ICT: Xu thế STI tương lai 📈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem