Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Quantum computing | Máy tính lượng tử
Quantum computing is a type of computation that harnesses the collective properties of quantum states, such as superposition, interference, and entanglement, to perform calculations. The devices that perform quantum computations are known as quantum computers.
-
Máy tính lượng tử (còn gọi là siêu máy tính lượng tử) là một thiết bị tính toán sử dụng trực tiếp các hiệu ứng của cơ học lượng tử như tính chồng chập và vướng víu lượng tử để thực hiện các phép toán trên dữ liệu đưa vào.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2019-08-31

☕ Nhàn đàm ICT: Quantum Computing ⚛️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem