Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Telecommunications | Viễn thông
Telecommunication is the transmission of information by various types of technologies over wire, radio, optical, or other electromagnetic systems. It has its origin in the desire of humans for communication over a distance greater than that feasible with the human voice, but with a similar scale of expediency; thus, slow systems (such as postal mail) are excluded from the field.
-
Viễn thông là việc truyền dẫn thông tin giao tiếp qua một khoảng cách đáng kể để về địa lý. Thời hiện đại, viễn thông là việc dùng các thiết bị điện như máy điện báo, điện thoại, máy telex, cũng như dùng thông tin liên lạc vi ba, vô tuyến, sợi quang và kết hợp với vệ tinh thông tin và Internet.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2019-05-04

☕ Nhàn đàm ICT: 5G 📶 - Lê Văn Lợi ☛ Xem