Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Jeff Dean
Jeffrey Adgate "Jeff" Dean (born July 23, 1968) is an American computer scientist and software engineer. He is currently the lead of Google AI, Google's AI division.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2021-12-01

☕ Nhàn đàm ICT: MapReduce ⦀ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-12-11

☕ Nhàn đàm ICT: From Multi-Threading to Map/Reduce Framework - Lê Văn Lợi ☛ Xem