Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Cloud computing | Điện toán đám mây
Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage (cloud storage) and computing power, without direct active management by the user.
-
Điện toán đám mây (tiếng Anh: cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2020-07-05

☕ Nhàn đàm ICT: ☁ Cloud Computing Market ⠪ - Lê Văn Lợi ☛ Xem