Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
App store | Cửa hàng ứng dụng
An app store (or app marketplace) is a type of digital distribution platform for computer software called applications, often in a mobile context. Apps provide a specific set of functions which, by definition, do not include the running of the computer itself.
-
Một cửa hàng ứng dụng (hay còn gọi là chợ ứng dụng hay kho ứng dụng) là một loại nền tảng phân phối kỹ thuật số dành cho phần mềm máy tính, thường là với các thiết bị di động. Các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp các chức năng cụ thể mà theo định nghĩa không bao gồm quá trình chạy của chính chiếc máy đó.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2013-06-15

☕ Nhàn đàm ICT: mô hình App Store - Lê Văn Lợi ☛ Xem