Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Astronomy | Thiên văn học
Astronomy (from Ancient Greek ἀστρονομία (astronomía) 'science that studies the laws of the stars') is a natural science that studies celestial objects and phenomena. It uses mathematics, physics, and chemistry in order to explain their origin and evolution. Objects of interest include planets, moons, stars, nebulae, galaxies, and comets. Relevant phenomena include supernova explosions, gamma ray bursts, quasars, blazars, pulsars, and cosmic microwave background radiation. More generally, astronomy studies everything that originates beyond Earth's atmosphere. Cosmology is a branch of astronomy that studies the universe as a whole.
-
Thiên văn học (tiếng Anh: Astronomy; từ tiếng Hy Lạp: ἀστρονομία, chuyển tự astronomía, nghĩa đen là khoa học nghiên cứu quy luật của các vì sao) là một ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu những thiên thể (như các ngôi sao, hành tinh, sao chổi, tinh vân, quần tinh, thiên hà) và các hiện tượng có nguồn gốc bên ngoài vũ trụ (như bức xạ nền vũ trụ). Nó nghiên cứu sự phát triển, tính chất vật lý, hóa học, khí tượng học, và chuyển động của các vật thể vũ trụ, cũng như sự hình thành và phát triển của vũ trụ.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2024-02-02

☕ Nhàn đàm ICT: Big Bang, JWST & LLM 💥 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-09-23

☕ Nhàn đàm ICT: James Webb Space Telescope 🔭 - Lê Văn Lợi ☛ Xem