Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Electronics | Điện tử học
Electronics is a scientific and engineering discipline that studies and applies the principles of physics to design, create, and operate devices that manipulate electrons and other electrically charged particles. Electronics is a subfield of electrical engineering which uses active devices such as transistors, diodes, and integrated circuits to control and amplify the flow of electric current and to convert it from one form to another, such as from alternating current (AC) to direct current (DC) or from analog signals to digital signals.
-
Điện tử học, gọi tắt là khoa điện tử, là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu và sử dụng các thiết bị điện hoạt động theo sự điều khiển của các dòng điện tử hoặc các hạt tích điện trong các thiết bị như đèn điện tử hay bán dẫn. Việc nghiên cứu thuần tuý về các thiết bị này được xem như là một nhánh nghiên cứu trong vật lý, trong khi việc thiết kế và xây dựng các mạch điện tử để giải quyết các vấn đề thực tế lại được xem như là một bộ phận của các ngành kỹ thuật điện, kỹ sư điện tử và kỹ sư máy tính.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2024-04-28

☕ Nhàn đàm ICT: Semiconductor chips 𒁈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem