Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
LeVanLoi'log, ⌚ 2012-10-28
***
☕ Nhàn đàm ICT: Portals & Databases & Usability
Tác giả: Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 28-10-2012.

Dear các anh/chị

 

Hôm nay cuối tuần xin phép diễn đàn nhàn đàm một tẹo về cổng thông tin điện tử (cổng/cổng thông tin) và cơ sở dữ liệu (CSDL). Xa hơn, xin phép diễn đàn bàn một tẹo về tính khả dụng (usability).

 

1./ Cổng thông tin của chúng ta đúng là "trăm hoa đua nở": gần như bộ, ngành nào cũng có, và gần như tỉnh/thành phố nào cũng có. Không chỉ có một, các đơn vị này có khoảng vài ba cái đến trên một chục.

 

2./ Đứng đằng sau cổng thông tin thường có ít nhất một CSDL. Chúng ta có thể hiểu nôm na là CSDL chính là cái kho chứa thông tin cho cổng. Các thông tin đó được sắp xếp một cách "khoa học" để thay đổi, thêm bớt, tìm kiếm một cách dễ dàng.

 

3./ Do đặc điểm phát triển của ICT nên các cổng dựa trên các nền tảng khác nhau: ASP, .NET, PHP, Perl CGI, Cold Fusion, Java JSP & serverlet, ... CSDL cũng vậy: có thể là DB II, Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, ...

 

4./ Khi tìm kiếm thông tin thì chỉ cần Google cái là xong, chả cần quan tâm những cái phức tạp trên để làm gì. Tuy nhiên, thưa các anh/chị, động tác Google này chỉ được coi là thủ công :-) Sự vĩ đại của Google thì khỏi bàn. Tuy nhiên, tôi đang muốn hướng các anh/chị đến một vấn đề khác: tính khả dụng của tập hợp các cổng & CSDL nói trên.

 

5./ Ví dụ chúng ta tìm các khu công nghiệp trên địa bàn cả nước. Trừ trường hợp có một cơ quan nào đó quản lý tổng thể, còn nếu không thì chúng ta sẽ lần lượt xem/sao chép thông tin từ 63 cổng?!

 

6./ Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là: các cổng thông tin và CSDL trên liệu có cùng cấu trúc hoặc có cấu trúc tương tự không? Câu trả lời là: KHÔNG.

 

7./ Dưới góc độ của cộng đồng doanh nghiệp, họ rất cần một khối thông tin liên thông, chúng ta tạm gọi/đặt tên là khối thông tin Chính phủ. Khối thông tin Chính phủ = các cổng & CSDL của các bộ, ngành và 63 địa phương.

 

8./ Với cấu trúc khác biệt của các cổng và CSDL như vậy, liệu có tạo ra được một khối thông tin liên thông được không? Câu trả lời là: CÓ với chữ CÓ viết hoa để khẳng định tính khả thi: sử dụng một bộ giao thức (Protocol) chung (có nhiều cách - chẳng hạn XML). Đơn vị thực thi? Chỗ này tôi không dám lạm bàn vì có các anh/chị là lãnh đạo có mặt trên diễn đàn này. Khi đạt được tính liên thông, các cổng & CSDL đạt được tính khả dụng cao hơn mà lợi ích mang lại là cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

 

9./ Ví dụ: khi có kênh thông tin Chính phủ - Doanh nghiệp, doanh nghiệp của chúng ta sẽ rất cạnh tranh vì các vướng mắc, khó khăn sẽ được "liên thông" đến bộ, ngành hoặc địa phương tương ứng và sẽ có các giải pháp kịp thời!

 

Không biết tôi có nằm mơ không? Nhưng nhàn đàm mà, phải hơi quá lên một tẹo cho vui :-)