Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Information technology | Công nghệ thông tin
Information technology (IT) is the use of computers to create, process, store, retrieve, and exchange all kinds of electronic data and information. IT is typically used within the context of business operations as opposed to personal or entertainment technologies.
-
Công nghệ thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information technology hay là IT) là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2020-07-05

☕ Nhàn đàm ICT: ☁ Cloud Computing Market ⠪ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-08-26

☕ Nhàn đàm ICT: hạ tầng CNTT - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-12-24

☕ Nhàn đàm ICT: Merry Christmas & Happy Birthday to ICT-VNers! - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-11-27

☕ Nhàn đàm ICT: ICT viễn tưởng - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-11-16

☕ Nhàn đàm ICT: CNTT công ích - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-07-19

☕ Nhàn đàm ICT: ICT cho cây lúa - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-06-22

☕ Nhàn đàm ICT: Ubiquitous network - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-06-07

☕ Nhàn đàm ICT: Kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-05-25

☕ Nhàn đàm ICT: Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2012-12-08

☕ Nhàn đàm ICT: Tìm vốn cho dự án CNTT - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2012-10-28

☕ Nhàn đàm ICT: Portals & Databases & Usability - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2011-06-19

☕ Nhàn đàm ICT về một giấc mơ CNTT Việt Nam - Lê Văn Lợi ☛ Xem