Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
LeVanLoi'log, ⌚ 2013-06-07
***
☕ Nhàn đàm ICT: Kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp
Tác giả: Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 7-6-2013.

Dear các anh/chị

 

Lại đến cuối tuần - lại có dịp vui vẻ, nhàn đàm - những thứ nói thì dễ mà làm thì khó.

 

1./ Tôi thấy hiện nay có rất nhiều liên kết chéo, nhưng một trục liên kết điện tử giữa Chính phủ và Doanh nghiệp, thì hình như là chưa.

 

2./ Có thể hiểu liên kết điện tử Chính phủ - Doanh nghiệp là tập con của G2B và B2G trong mô hình chính phủ điện tử (e-Government). Trục này chạy 2 chiều nên phải tổ hợp G2B và B2G. Hơn nữa, G2B và B2G nghe khó hiểu lắm nên một trục điện tử kết nối Chính phủ với Doanh nghiệp nghe gần gũi hơn :-)

 

3./ Nếu xây dựng được một liên kết như vậy thì một cách tổng quan: Chính phủ lúc nào cũng biết được năng lực và nhu cầu của Doanh nghiệp; các gói hỗ trợ của Chính phủ bao giờ cũng liên thông ngay với Doanh nghiệp và liên thông ngay đến khối doanh nghiệp đang thực sự cần! Về chiều ngược lại Doanh nghiệp lúc nào cũng có thể phản ánh các nhu cầu của mình lên Chính phủ. Nghe thật sự hấp dẫn :-)

 

4./ Để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, tránh nặc danh thì hiện nay chúng ta đã có môi trường PKI (Public Key Infrastructure) và ứng dụng chữ ký số đã ở diện rộng khắp trong Hải quan điện tử và Thuế điện tử.

 

5./ Về phía Doanh nghiệp thì đã có hơn 200 hiệp hội ngành hàng; đằng sau họ có hàng ngàn hội viên / hiệp hội. Nghĩa là tính sẵn sàng tương đối cao.

 

6./ Về phía Chính phủ thì tôi thấy tất cả các Bộ, ngành và 63 tỉnh/thành đều có cổng thông tin. Độ sẵn sàng rất cao.

 

Không biết là một kết nối như vậy có cần thiết hay không, thưa các anh/chị?