Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Internet of things (IoT) | Internet Vạn Vật
The Internet of things (IoT) describes physical objects (or groups of such objects) with sensors, processing ability, software, and other technologies that connect and exchange data with other devices and systems over the Internet or other communications networks. Internet of things has been considered a misnomer because devices do not need to be connected to the public internet, they only need to be connected to a network and be individually addressable.
-
Internet Vạn Vật, hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (tiếng Anh: Internet of Things, viết tắt IoT) là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2023-03-01

Báo cáo kết thúc Cộng đồng IOCV - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-03-21

IOCV Simulation 2018: IOCV aqu@farming Platform - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-03-20

IOCV Simulation 2018: IOCV VN@Tour Platform - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-11-10

IOCV Simulation 2017: Erudite Farming Enterprise (Doanh nông thông thái) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-11-09

IOCV Simulation 2017: Friendly Environment Monitoring (Giám sát môi trường thân thiện) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-11-08

IOCV Simulation 2017: Smart Home (Ngôi nhà thông minh) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-07-14

☕ Nhàn đàm ICT: IoT & AI - Lê Văn Lợi ☛ Xem