Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
 «   » 

☕ Nhàn đàm ICT: Speech_To_Text++ 🗣→🗎

2022-10-30 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Vì sao đặt tiêu đề là Speech_To_Text++?
① Reminders
② Wav2vec: Pre-training: mã hóa “sóng âm thanh lời nói” thành “véc-tơ”
③ Whisper: huấn luyện Speech_To_Text với nhãn trôi nổi trên Internet
④ Trải nghiệm Speech_To_Text


☕ Nhàn đàm ICT: James Webb Space Telescope 🔭

2022-09-23 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Đài thiên văn Webb hiện nay đang ở đâu?
① Đài thiên văn Webb nhìn thấy vũ trụ bằng cách nào?
② Liên lạc giữa mặt đất với đài thiên văn Webb được thực hiện như thế nào?
③ Ảnh của Webb được tạo ra bằng cách nào?
④ Dự án JWST phức tạp đến cỡ nào?
⑤ Nhìn về tương lai
⑥ Trải nghiệm ảnh với đài thiên văn Webb


☕ Nhàn đàm ICT: DNA sequencing 🧬

2022-08-27 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn
① Chiều dài gen?
② Độ phức tạp của DNA sequencing
③ Nguyên lý hoạt động của DNA sequencing
④ De novo sequencing vs. resequencing
⑤ Tương lai của DNA sequencing?
⑤++ Nhìn ra ngoài Vũ trụ


☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Image Generation 🗎→🖼

2022-06-17 · Lê Văn Lợi
-
Chủ đề tôi xin phép đàm luận cùng anh/chị lần này là Text-to-Image Generation (Tạo hình ảnh từ văn bản). Nói theo một cách khác cho dễ hình dung: chúng ta “vẽ” tranh, ảnh - không phải bằng bút vẽ - mà chúng ta “vẽ” bằng một “đoạn văn”:

“đoạn văn” → [mô hình] → “hình ảnh”

Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn
① Tổng quan
② CLIP (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
③ DALL·E (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
④ DALL·E 2 (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
⑤ Trải nghiệm với DALL·E mini
-


☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░

2022-03-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 27-03-2022.
-
Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn.
① OpenAI Codex.
② AlphaCode.
➡ Thể lệ thi.
➡ Cách tiếp cận.
➡ Máy đi thi.
Đọc thêm ⇛
➡ Code Generation.
➡ GitHub Copilot.

 «   »