Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Trang chủ

👋 Welcome to BIL'log

Xin chào! Mình là Lê Văn Lợi. Đây là trang blog cá nhân với tựa đề "Business Information Learning" ghi chép lại những gì mình đọc được từ các bài báo khoa học - công nghệ. 

 » 

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░

2022-03-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com). Ngày đăng: 27-03-2022.


☕ Nhàn đàm ICT: RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 🧬

2022-02-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com). Ngày đăng: 27-02-2022.


☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛

2022-01-26 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com). Ngày đăng: 20-01-2022.


☕ Nhàn đàm ICT: MapReduce ⦀

2021-12-01 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com). Ngày đăng: 01-12-2021.


☕ Nhàn đàm ICT: Image Classification ▥

2021-11-11 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com). Ngày đăng: 11-11-2021.

 »